EEN STATENBIJBEL, de zoektocht

DE AANLEIDING


Mijn tante had een 'groot oud boek' bij mijn moeder gebracht.
Het werd met touwtjes bij elkaar gehouden en zat in een oud linnen vouwkoffertje.
Of ik daar eens naar wou kijken, want 'jij bent wel geinteresseerd in onze geschiedenis'.
Tante had dit in huis maar geen idee wanneer en hoe dit bij haar terecht was gekomen.Het bleek een Statenbijbel te zijn, gedrukt in 1710, in deplorabele staat en verder niet opmerkelijk.
Het had ooit misschien mooi sluitwerk, nu niet, en had geen plaatjes laat staan kleuren.
Wat wel opmerkelijk was dat er voorin wat was geschreven op een onbedrukte pagina, en achterin ook.Het waren aantekeningen van geboorten en dopen en overlijdens van kinderen door of namens de ouders.
Dit ouderpaar werd duidelijk genoemd evenals datums, slechts eenmaal wordt een plaats genoemd.
Dat moest op te zoeken zijn!
Als duidelijk wordt om welk gezin het hier gaat en waar ze woonden moet toch ook te achterhalen zijn hoe deze bijbel bij mijn tante terecht kwam
En zo begon deze genealogische zoektocht.

ZOEKTOCHT

BEGIN

Het begin van de zoektocht verliep voorspoedig.
Omdat de roots van onze familie in Groningen liggen was de eerste actie het archief via allegroningers te raadplegen en dat was meteen succesvol.
De eerste eigenaren van de bijbel waren Corneliske Willems en Jan Everts, die trouwden in Heveskes in 1727.
Ze lieten de geboorten en dopen van hun eerste zes kinderen voor in de bijbel optekenen (Evert, Willem, Trijntjen, Trijntjen, Rigte en Tjaart)
Ook het na enkele dagen overlijden van de twee meisjes wordt daar vermeld.
Dit alles rond Klooster Oosterwierum en de kerk van Heveskes.
Heveskes was een dorp bij Delfzijl dat moest wijken voor de industrie. Ik begrijp dat het kerkje er nog staat, wel geheel onttakeld.
Corneliske en Jan doopten daarna nog acht kinderen maar stopten blijkbaar met het (laten) noteren in hun bijbel.
Jan Everts overlijdt en achterin de bijbel wordt later nog wel het overlijden van Evert en Tjaart op respectievelijk 20-jarige en 15-jarige leeftijd opgetekend.
'In Den Heere geruist' blijkt een uitdrukking voor 'overleden' te zijn, weer wat geleerd.
Nog later hertrouwde Corneliske met Jan Edzarts en zij kregen een dochter, Abeltje.

VERDER

De kwartierstaat (alle voorouders) van mijn tante ken ik, die is natuurlijk dezelfde als die van mijn moeder.
Daarin komt dit gezin niet voor en ook niet de omgeving van Delfzijl.
Dus moest er verder gespit worden.
Wanneer we het nageslacht van dit gezin in kaart brengen komen we hopelijk uit bij iemand in de omgeving van mijn tante.
Zo gezegd zo gedaan.

DWAALSPOOR

Alles leek heel snel duidelijk te worden.
In het huwelijkscontract (1766) van Corneliskes dochter Trijntje noemt zij zichzelf maar ook broers Willem en Johannes en zus Willemtje 'Veenhuisen'.
Die familienaam doet geen belletje rinkelen.
Maar in het huwelijkscontract (1781) van dochter Abeltje noemt zij zichzelf maar ook halfbroers Rigt en Johannes 'Dijkhuizen'.
En laat dat nu de familienaam zijn van de eerste echtgenoot van Tante.
Ik denk dus al te weten hoe de bijbel bij haar in huis gekomen is en vraag alvast naar de namen van de ouders van deze ex-partner.
Echter, de naam Dijkhuizen komt (evenals Veenhuisen) eigenlijk nooit meer voor in het nageslacht van Corneliske.
Maar dat blijkt pas na het uitpluizen van vele generaties.

VOLGEND SPOOR

Het in kaart brengen van het nageslacht van Corneliske Willems brengt nogal wat werk met zich mee.
Zeker wanneer je een gezin tegenkomt met 20 kinderen waarvan er eentje vijf maal trouwt.
En toch is het daar waar opnieuw een spoor wordt aangetroffen.
Een achterkleinkind van Willem Jans (die tweede zoon waarvan de doop voor in de bijbel aangetekend is) is Kornelisje Oostland.
Kornelisje trouwt in Sappemeer met Filippus Appeldoorn en zij krijgen een dochter Hillegien.
Hillegien Appeldoorn trouwt in 1884 in Groningen met Klaas Hoekzema (zijn 5e huwelijk).
En laat Hoekzema nu de familienaam zijn van de tweede echtgenoot van Tante.
Wijs geworden door het eerste dwaalspoor vraag ik voorzichtig naar de ouders van haar Jan Hoekzema.
Teleurstelling, via de kinderen van Hillegien en Klaas kom ik uit bij vele Hoekzema's, ook in Groningen, echter niet uit bij de ouders van Jan.

RESULTAAT

Tante ging voor mij met hulp van familie op zoek naar meer gegevens over de ouders van haar Jan.
Daarbij komt ook aan het licht dat Jan's vader inderdaad deze bijbel had!
Met gegevens over de ouders van Jan kan ik natuurlijk terugzoeken.
Er moet toch wel een link zijn, in Groningen zijn niet zoveel Hoekzema's (met een'z').
En die link blijkt er te zijn.
Jan's vader is Hendrik Hoekzema van 1912 (trouwde in 1938 met Wobbechien Roffel).
Zijn vader, dus Jan's grootvader is Hendrik Hoekzema van 1862 (trouwde in 1911 met Grietje Kamp, zijn 2e huwelijk).
Jan's overgrootvader is Hindrik Hoekzema van 1818 (trouwde in 1858 met Fokje Postuma)
En dit is een oudere broer van Klaas Hoekzema van 1829, ons bekend van het huwelijk met Hillechien Appeldoorn!
De ouders van Hindrik en Klaas zijn Hindrik Gerrits Hoekzema van 1784 (Doezum) en Altje Egberts Lubbers van 1791 (Dorkwerd) die trouwden in 1807.
Zij kregen 20 kinderen waarvan 9 huwden, daaronder dus Klaas en Hindrik.
De moeder van Hindrik Gerrits Hoekzema is Marijke Hendriks, vader onbekend.


'CONCLUSIE'

MOGELIJKE GANG DOOR DE GENERATIES

Hoe vehuisde een Statenbijbel (gedrukt in 1710) van het gezin van Corneliske Willems en Jan Everts in Heveskes bij Delfzijl naar Hendrikus Jan Hoekzema?
Er zijn natuurlijk allerlei scenario's denkbaar.
Maar dit lijkt me de meest logische reis van deze bijbel gebaseerd op wat genealogisch onderzoek.

HET BEGIN

Corneliske Willems (1708) en Jan Everts (1705) trouwen in 1727 in Oterdum, Heveskes en kopen of krijgen deze bijbel.
Van 1729 tot 1736 worden de geboortes van 4 zonen en geboortes en overlijden van 2 dochters voorin in de bijbel opgetekend.
Ze krijgen na deze 6 nog 8 kinderen tot Jan Everts in 1748 overlijdt.
In 1749 en in 1751 worden de overlijdens van Corneliskes eerste en zesde kind bijgeschreven achter in de bijbel.
In februari 1754 hertrouwt Corneliske met Jan Edzarts, in december krijgen zij een dochter.

DE ZOON

Willem Jansz (1730), de 2e en dan oudste zoon van Jan Everts trouwt in 1758 met Elisabeth Cornelis Everts en hij krijgt deze statenbijbel.
Zij krijgen 4 kinderen van 1759 tot 1766 maar van hen vond ik behalve de doop niets, waarschijnlijk jong overleden.
Hun 5e kind is Evert Willems (1767), daarna volgen nog 2 dochters Corneliske (1770) en Annechien (1773).

DE KLEINZOON ZONDER KLEINKINDEREN

Zoon Evert (1767) trouwt in 1792 met Hinderkijn Klazens, van hun enige dochter vind ik behalve de doop niets terug en Hinderkijn overlijdt.
Evert hertrouwt in 1796 met Grietje Willems en zij krijgen 1 zoon Willem Everts (1805) die ongehuwd overlijdt in 1872.
Op enig moment kan de bijbel door Willem Jansz zijn overgedragen aan zijn zoon Evert Willems en zo bij de ongehuwde Willem Everts komen.
Dat Willem deze wegens geen kinderen teruggeeft of doorgeeft aan zijn tante Corneliske is zeer wel mogelijk.
Of Willem Jansz gaf deze gelijk aan dochter Corneliske.

DE KLEINDOCHTER

Corneliske Willems (1770) trouwt in 1794 met Jan Jans Oostland en krijgt 2 dochters.
In 1800 hertrouwt zij met Jan Jacobs Oostland en zij krijgen een zoon Jacob Jans Oostland (1801) en een dochter.
Als Corneliskes vader Willem Jansz in 1800 nog leeft is hij 70.
De bijbel gaat logischerwijs naar Corneliskes enige zoon Jacob Jans Oostland.

MEER GENERATIES

Jacob Jans Oostland (1801) trouwt in 1826 met Geesjen Geerts Kuipers.
Jacob en Geesjes oudste kind, dochter Kornelisje Oostland (1827) trouwt in 1849 met Filippus Jans Appeldoorn.
Kornelisje en Filippus oudste kind, dochter Hillechien Appeldoorn (1850) trouwt in 1884 met Klaas Hoekzema (1829).
Zo denk ik dat de bijbel via vererving bij Hillechien en Klaas terecht is gekomen en daarmee in de familie Hoekzema.

HOEKZEMA

Klaas (1829) komt uit een gezin met 20 kinderen, een oudere broer is Hindrik Hoekzema (1818).
Hindrik (1818) trouwt in 1858 met Fokje Postuma en in 1862 werd zoon Hendrik geboren.
Hendrik (1862) trouwt in 1911 met Grietje Kamp en in 1912 werd Hendrik geboren.
Hendrik (1912) trouwt in 1938 met Wobbechien Roffel.

HENDRIK

Van Hendrik (1912) is ons nu bekend dat hij de Statenbijbel in bezit heeft gekregen. We kunnen niet meer vragen hoe.
Heeft Hillechien de bijbel misschien gegeven aan haar zwager Hindrik (1818) of aan haar neef Hendrik (1862).
Of direkt aan achterneef (en onderwijzer met theologische ambities) Hendrik (van 1912)?
Hillechien Appeldoorn overleed pas in 1942, 92 jaar oud, dus nog na het huwelijk van Hendrik en Wobbechien.
Ik kan niet verklaren waarom zij de bijbel niet aan 1 van haar eigen kinderen gaf, zij had 2 buitenechtelijke kinderen en kreeg er 5 met Klaas.
Nazaten van Klaas en Hillechien hebben een bloedverwantschap met Willem Jansz, de zoon van Corneliske Willems en Jan Everts.
De nazaten van de broers en zussen van Klaas hebben dat niet maar toch duikt deze bijbel op bij 1 van die andere nazaten!

HENDRIKUS JAN

Tot slot gaf dominee Hendrik Hoekzema (van 1912) deze door aan zijn zoon Henderikus Jan (van 1944).
Jan trouwde met mijn tante in 1996 en overleed zonder haar iets te vertellen over de herkomst van deze bijbel.

PRODUKTEN

Bij de zoektocht naar de herkomst en rondzwervingen van de statenbijbel ontstond een genealogische database.
Het daarbij gebruikte programma is Aldfaer. De gegevens heb ik later zoveel mogelijk gecompleteerd.
Uit die database zijn een aantal genealogische overzichten te halen, 4 voorbeelden zijn hier in te zien en te kopieren.
Om een beeld te krijgen kijk steeds eerst goed naar de grafische versie.
Mannen zijn blauw, vrouwen roze. Klik op een pijltje voor vervolgpagina en weer met een pijltje terug.
De tekst versie toont in principe hetzelfde maar minder leesbaar door meer details (denk aan exacte datums, de beroepen, verschillende schrijfwijzen van de naam (aka=also-known-as) enzovoort).
Wil je de hele Aldfaer database? Mailen!

BETROUWBAARHEID EN VOLLEDIGHEID

De gegevens over de nazaten van Corneliske en de voorouders van Jan Hoekzema die ik hieronder presenteer bevatten fouten en zijn niet volledig.
Wat ik heb vastgelegd is gebaseerd op handgeschreven akten die bewaard zijn gebleven en fotografisch zijn vastgelegd.
De belangrijkste gegevens van deze akten zijn door vrijwilligers ingetikt zodat de akten nu eenvoudiger doorzoekbaar zijn.
Soms hebben ambtenaren zich destijds al verschreven of fouten gemaakt, soms is het bij het overtikken (de transcriptie) mis gegaan.
Ook zelf maak ik weer fouten bij het overnemen maar misschien ook bij het interpreteren van de gegevens.
En wanneer ik er helemaal niet meer uit kwam heb ik soms gegoogled of anderen deze families al eens hebben uitgezocht.
Gegevens die ik zo vond heb ik daar waar ik kon gecontroleerd maar soms ongecontroleerd overgenomen als ze betrouwbaar leken.
Lang niet alle akten zijn bewaard gebleven, daardoor mist er soms e.e.a., zeker waar het lang geleden is.
Maar ook: Akten van (mogelijk) nog levende personen zijn niet openbaar, dus geen personen geboren na 1919, huweljken na 1944 en overlijdensdatums na 1969.
Los daarvan kan ik ook personen hebben gemist omdat zij zijn verhuisd, bijvoorbeeld naar het buitenland.

1 - PARENTEEL CORNELISKE WILLEMS

Allereerst ging ik op zoek naar alle nazaten van Corneliske en Jan Everts en Jan Edzarts. Daarmee stopte ik toen duidelijk werd dat ik bij zoon Willen Jans moest zijn en niet bij zijn halfzus Abeltje. Dus haar nakomelingen zijn niet voor alle generaties door mij uitgezocht en missen hier.
Hier het overzicht van de afstammelingen (parenteel) van Corneliske met (om de eerste pagina overzichtelijk te houden) slechts enkele generaties per pagina.
Eigenlijk is van de grafische weergave alleen die eerste pagina interessant, kijk beter naar de parenteel van zoon Willem.

    grafische weergave

    tekstweergave

2 - PARENTEEL WILLEM JANS

De zoektocht heb ik later toegespitst op hun oudste zoon Willem Jans.
Hier het overzicht van alle afstammelingen (parenteel) van Willem Jans.
Deze gegevens zijn natuurlijk ook bij de afstammelingen van Corneliske te vinden, maar door een apart overzicht beter te volgen.

    grafische weergave

    tekstweergave

3 - PARENTEEL MARIJKE HENDRIKS

Duidelijk werd dat 'Hoekzema' de link met het heden moest zijn.
Maar de laatst bekende eigenaren van de bijbel komen niet voor in het parenteel van Willem Jans.
Daarom hier een parenteel van ene Marijke Hendriks om een totaalbeeld te krijgen van de Hoekzema's.
Deze Marijke kreeg een buitenechtelijk kind (Hindrik) en trouwde en kreeg nog 7 kinderen.
Hindrik nam de naam Hoekzema (met 'z') aan, trouwde en kreeg 20 kinderen.
De andere 7 kinderen kozen met hun vader voor de naam Hoeksema (met 's')
Dit parenteel is onvolledig wat betreft Hoeksema, zo volledig mogelijk wat betreft Hoekzema.
Maar weer zonder mogelijk nog levende personen.

    grafische weergave

    tekstweergave

4 - KWARTIERSTAAT HENDERIKUS JAN HOEKZEMA

En omdat ik toch bezig was een kwartierstaat (de voorouders) van Hendrik Jan Hoekzema.
Opmerkelijke is wat genealogen 'kwartierherhaling' noemen, te zien bij Alkien Alles via de vrouwelijke lijn.
Met meerdere generaties in Hoornschedijk bij Haren kom je bij het zoeken naar een huwelijkskandidaat al gauw terecht bij een achter(-achter) neef of nicht.
De mannelijke lijn van Hoekzema eindigt Hendrik Gerrits Hoekzema. Zijn moeder is Marijke Hindriks maar zijn vader is onbekend. Genealogen noemen dit 'kwartierverlies'.

    grafische weergave

    tekstweergave

NASCHRIFT

Mijn conclusie over hoe de bijbel bij dominee Hendrik Hoekzema is terecht gekomen kan ik niet bewijzen.
De zoektocht is gedaan met een grote mate van tunnelvisie.
Misschien heeft hij hem wel van een dankbaar kerkelid gekregen of op de kop getikt op een openbare verkoping.
Het kan allemaal waar zijn maar mijn verhaal is mooier.
De bijbel kan het me niet vertellen.
Of toch?
Ik heb de bijbel weer ingepakt in een plastic tas met daaromheen de restanten van de eerder verwijderde touwtjes.
Dat weer in het opvouwkoffertje en dat koffertje wilde ik bij mijn moeder boven op een kast leggen zodat tante hem weer kon ophalen.
De bijbel ging glijden in de koffer, de koffer werd topzwaar en viel van de kast terug op m'n voorhoofd.
Een bult en een bloedige kras waren het resultaat.
Geen zware verwondingen, maar toch...

Bert Hovius
November 2020
bert@berth.nl